EN

CS

Muzeum Železné opony


Muzeum je věnováno časům "železné opony" z let 1959 až 1989.
Muzeum dokumentuje každodenní službu u pohraniční stráže, její technické vybavení a vystaveny jsou zde rovněž fotografie a písemnosti.

www.museumopony.cz